فروش آجر سفال در بیرجند | 09135145464

فروش آجر سفال در بیرجند | 09135145464

فروش آجرسفال در بیرجند
فروش آجرسفال در بیرجند

ادامه مطلب آجر سفال:

آجرهای سفالی را در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید میکنند

که بیشترین اندازه ای که درفروش بلوک ساختمان دربیرجند   بازار مورد استفاده قرار میگیرد

اندازه18*18*8میباشد سطح این آجر ها صاف و صیقلی بایدآجرسفال

باشد و همچنین از نظر رنگ ظاهری نیز باید کاملا یکرنگ باشد

و گوشه هایی قائم داشته باشدفروش بلوک سقفی دربیرجند تاهم درپرتی صرفه جویی شود

وهم هزینه های ساختمان کاهش فروش آجر سفال در بیرجند بیابد.به دلیل یکدست

بودن ظاهر این آجرها میتوان از آنها به عنوان نما آجری استفاده کرد.

آجرهای سفالی رافروش آجر فشاری دربیرجند میتوان به عنوان پرکاربرد ترین موادومصالحی

دانست که در ساختمان سازی ها و همچنین در دیگر مصارف

کاربرد دارند.بنابراین در این مطلب به توضیحاتی درباره این ماده

پرکاربرد میپردازیم.آجرها انواع و اقسام مختلفی دارند که هرآجر سفال

کدام از آنها رافروش آجرلفتون دربیرجند میتوان برای کاری خاص مورد استفاده قرار داد.

آجرهای سفالی،آجرهای فشاری و آجرهای لفتون و

بلوک های سقفی و ساختمانی بیشترین آجرهایی هستند

فروش آجر سفال در بیرجند

که مورد استفاده قرار میگیرند.آجرهای لعابدار و آجرهای دیگری

نیز وجود دارد.آجرهای سفالی از سفال و سفال هم از خاک رس

تشکیل میشود و به همین دلیل قدرت جذب آب درآنها کم میباشد.آجرسفال

برای اینکه آجرها بتوانند آب بیشتری جذب کنند در این آجرها حفره

هایی قرار داده اند که با قرارگیری ملات در داخل آنها میتواند هم

جذب آب بیشتری داشته باشد و همچنین میتواند باعث این امر

بشود که مقاومت آجر افزایش پیدا کند.ملاتی که در این آجرچینی هاآجرسفال

مورد استفاده قرار میگیرد حتما باید مرغوب باشدچرا کهدر غیر این

صورت موجب این میشودفروش آجرنما دربیرجندکه درظاهر دیوار شوره هایی مشاهده

شود.وجود شوره ها در ظاهر دیوار میتولند تاثیر منفی بر ساختمان بگذارد

همچنین نکته مهم دیگر این است که از آجرهای سفالی هم میتوان

در داخل و هم درفروش آجرنسوز دربیرجند خارج ساختمان استفاده کرد.


آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها

  آمار بازدید

  • 0
  • 11
  • 6
  • 143,097
  • 14,911