فروش آجر سفال در زاهدان | 09135145464

فروش آجر سفال در زاهدان | 09135145464

فروش آجرسفال در زاهدان
فروش آجر سفال در زاهدان

ادامه مطلب آجر سفال:

استفاده از این آجرها دردیوارهای خارجی نیز باید نکاتی

را توجه کرد این که دیوار های خارجی در معرض آب و باد

و باران هستندباید از ملاتی استفاده کرد که مرغوب باشد.

مرغوب بودن ملات مورد استفاده نیز باید مورد توجه قرارگیرد.

استفاده کردن از ملاتی که مرغوبیت لازم را ندارد در دیوار

سازی ها باعث این نیشود که در ظاهر دیوارشوره هایی

به وجود بیاید که این شوره ها نشان از آهک موجود در ملات آجرسفال

نامرغوب در ملات میباشد.یکی از معایبی که آجرهای سفالی

دارند تردبودن وفروش بلوک ساختمان در زاهدان شکننده بودن آنها است که برای این عیب

میتوان تنها دقت را درباربری و حتی درهنگام خالی کردن

فروش آجر سفال در زاهدان

بار افزایش داد.درهنگام خالی کردن بار درکارگاه باید دقت

کرد تا از شکستن آجرها جلوگیری شود تا هم از پرتی در

آجرها کاسته شود و هم میزان هزینه هم کاهش بیابد.آجرسفال

استفاده از آجرها نیازی به نیروی کار ماهر نداردو همچنین

ابزار خاصی نیز موردفروش آجر فشاری در زاهدان استفاده قرار نمیگیرد.چون ابعاد این

آجرها مشخص است میتوان براساس این اندازه ها تعداد

فروش آجرنمادرزاهدان

آجرهایی که مورد استفاده قرارمیگیرد برای ساخت یک دیوار

را تخمین زد تا از خرید آجرهای اضافی خود داری شود و

هزینه اضافی نشود.درهنگام خرید آجرها باید دقت که

گوشه های آجر کاملافروش آجر لفتون در زاهدان قائم باشد و تیز و نود درجه و ظاهر

آن کاملا یکدست وصاف باشد که بتوان درنماها آجرسفال

استفاده کرد.ازنظر رنگ نیز این آجرها باید کاملا یکدست و یکرنگ باشد.

فروش بلوک سقی در زاهدان

آجرهای سفالی که از خاک رس به وجود آمده اند به همین

دلیل نام آجرسفال را بر روی آنها نهاده اند.آجرسفال

آجرهای سفالی بسیارفروش آجرنسوز در زاهدان قدرت جذب پایینی دارند و برای افزایش

این قدرت با ملات در داخل این آجر افزایش میابد.


آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها

  آمار بازدید

  • 0
  • 3
  • 3
  • 143,157
  • 14,954