کارخانه آجر سفال کرمانشاه | 09135145464

کارخانه آجر سفال کرمانشاه | 09135145464

کارخانه آجر سفال کرمانشاه
کارخانه آجر سفال کرمانشاه

کارخانه آجر سفال کرمانشاه

ادامه مطلب آجرسفال:

آجرهای سفالی را میتوان جز پرکاربردترین مواد ومصالحی

دانست که مورد استفاده برای همه بناها و ساختمان ساز

ها قرار میگیرد.آجرهای سفالی ازخاک رسی ساخته میشود

که از آن در سفالگری ها نیز مورد استفاده قرارمیگیرد.آجرهای

سفالی دارای حفره هایی هستند که این حفره ها میتواندآجرسفال

بسیار در مقاومت این نوع آجرها موثر باشد .آجرهای سفالی

به علت اینکه قدرت نفوذ بسیار کمی دارند هنگامی که ملات

درداخل این حفره هاکارخانه آجرسفال درکرمانشاه قرارمیگیرد قدرت نفوذ درآنها افزایش میابد

وعلاوه بر آن با قرارگرفتن ملات در داخل آن باعث می شود که

مقاومت آجرنیزدربرابر ضربه نیز افزایش بیابد.ملاتی که دراین

نوع آجرها استفاده میشود باید مرغوب باشد واز مرغوبیت

کارخانه آجر سفال کرمانشاه

بالایی برخوردارباشند چرا که این نوع آجرهایی که درآجرسفال

ساخت دیوارهای خارجی موردقیمت بلوک سقفی کرمانشاه استفقاده قرارمیگیرند

اگردرمعرض باران باشنداین آب میتواند منجر به این شود

که در ظاهردیوارشوره ها و سفیدک هایی ظاهر شود

واین امر موجب این میشود که ظاهر دیوار زشت شود.

آجرهای سفالی دارای کاربردهایی هستند که هم درآجرسفال

داخل و به عنوان دکورراسیون های داخلی استفاده

میشود و هم درخارج وه عنوان دیوار های خارجی وحتی

دربعضی موارد میتوان از این نوع آجر ها به عنوان نما نیز

استفاده کرد.قیمت آجرسفال درکرمانشاه آجرهای سفالی برای اینکه بتوانند به عنوان

نما استفاده شوند باید کاملا صاف وصیقلی باشندواز نظر

رنگ ظاهری نیز کاملا یکدست باشند.استفاده کردن ازآجرسفال

آجرهابرای دیوار های داخلی بسیار مناسب است ولی

باید این نکته مهم را توجه نمود که دیوار حایل است یا خیر.

دیوارهای حایل دیوارهایی هستند که وزن ساختمان را تحمل

می کنند و باربر گفته میشوند برای همین باید از نوع آجرهای

فشاری برای آنها استفاده شودقیمت آجرلفتون درکرمانشاه ولی برای دیوارهایی که تنها

نقش آنها جداکردن فضا ها باشد که در اصطلاح به آنها

دیوارهای تیغه ای می گویند از این نوع آجر ها میشود استفاده کرد.


Log out of this account

Leave a Reply

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها

  آمار بازدید

  • 1
  • 52
  • 39
  • 435,938
  • 95,712