کارخانه آجرسفال ایلام | 09135145464

کارخانه آجرسفال ایلام | 09135145464

کارخانه آجرسفال ایلام

ادامه مطلب آجر سفال:

استفاده از آجر در ساختمان ها جز مواردی است که

بیشترین کاربردها را دارد و  کاربرد زیادی در موارد دیگر

میتواند داشته باشد.آجرهای سفالی را میتوان از خاکی

رس که مورد استفاده درسفالگری ها است استفاده

شود و دلیل نامی که برروی این آجرها گذاشته شده

است به همین دلیل است واستفاده هایی که از این

آجر ها میشود را میتوان در استفاده برای ساخت

دیوارهای داخلی و دیوارهای خارجی و همچنین

میتوان برای ساخت دیوارها در دکوراسیون های

داخلی نیز استفاده کرد.آجرهای سفالی دارای حفره هایی آجرسفال

هستند که دلیل وجود آنهاقیمت بلوک سقفی ایلام این است که با قرارگیری ملاتی

که مورد استفاده قرارمیگیرد میتواند مورد این شود که

میزان مقاومتی که این نوع آجرها دارندافزایش بیابد و

دربرابر ضربه بتواند مقاومترشود.آجرهای سفالی را

درهنگام خرید باید به این نکته ها توجه کرد که رنگی آجرسفال

که این نوع آجر ها دارند باید کاملا یکدست ویکرنگ باشند

و هیچگونه زدگی در این نوع آجرها قیمت آجرلفتون در ایلام نداشته باشد و

همچنینی این نوع آجر ها باید در قسمت زاویه ها نیز

کاملا قائم باشد که در این صورت میتواند از میزان پرتی آجرسفال

این نوع آجر ها کاسته شود و مورد استفاده باشد.استفاده

کردن از آجرهای شکسته میتواند میزان هزینه هارا افزایش دهد.

کارخانه آجرسفال ایلام

استفاده کردن از ملات در دیوارکشی ها جز موارد اصلی

است.ملاتی که دراین قیمت آجرسفال در ایلام نوع دیوارها استفاده میشود باید

کاملا مرغوب باشد و درجه یک باشد چرا که در غیر این

صورت درظاهر دیوارهایی که از اینوع آجرها ساخته میشوند

میتواند سفیدک هایی وشوره هایی بر روی دیوار ظاهرشود

که میتواند باعث این شود که دیوار ظاهری زشت پیدا کند و از کیفیت آن کاسته میشود .

به دلیل وجود آهک در ملاتی که مورد استفاده قرارمیگیرد شوره ها

وسفیدک هاکارخانه آجرسفال ایلام ظاهر میشوند.آجرسفال


Log out of this account

Leave a Reply

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها

  آمار بازدید

  • 0
  • 35
  • 23
  • 436,761
  • 95,854