فروش آجر سفال در بجنورد | 09135145464

فروش آجر سفال در بجنورد | 09135145464

فروش آجر سفال در بجنورد
فروش آجر سفال در بجنورد

فروش آجر سفال در بجنورد

ادامه مطلب آجرسفال:

در استفا ه کردن از این آجرها برای دیوارهای داخلی تنها میتوان

به عنوان دیوارهای تیغه ای استفاده کردفروش بلوک سقفی در بجنورد و نمیتوان از این آجرها

برای دیوار های باربر استفاده کرد.چرا که دیوار های باربر وزن

ساختمان را متحمل میشوند ونمیتوان از این آجرها استفاده کرآجرسفال

د چراکه این آجرها بسیار تردفروش بلوک ساختمان در بجنورد و شکننده هستند ونمیتوان

نیروهارا تحمل کنند.آجرهای سفالی یک عیبی که دارند این

است که آجرها بسیار شکننده و ترد اند و تنها راه برای اینکه

این عیب جبران شود این است که درهنگام باربری دقت لازم

را داشته باشیم تامانع از شکستن آن شودوبه این صورت

میتوان از پرتی وفروش آجر فشاری در بجنورد همچنین از هزینه ها هم کاهش داد

.میتوان برای ساخت یک دیوار تعداد آجرهایی را که موردآجرسفال

نیاز است را با روش هایی حساب کرد و به میزان لازم

و تعداد لازم آجرها را تهیه کرد وبه این صورت میتوان

در هزینه ها صرفه جویی کرد.

فروش آجر سفال در بجنورد

میزان جذب آب در این آجرها بسیار کم است و برای جبران

این کمیت در آجرها درساخت آجر حفره هایی قرار میدهندآجرسفال

تا با قرارگیری ملات در درون آن میزان جذب و درنهایت میزان

مقاومت در آجرها افزایش بیاید.آجرها را در ابعاد و اندازه های

مختلفی تولیدفروش آجرنمادربجنورد می کنند.هرکدام از آجرها برای مکانی خاص

کاربرد دارند.میتوان آجرهای سفالی را در زمینه های بسیار

مختلفی بکار برد مثلا بکاربردن آجردر ساختمان سازی را هم

میتوان برای دیوار های داخلی بکاربرد و هم درساخت دیوار

های خارجی میتوان استفاده کرد.درهنگام بکاربردن این آجرهاآجرسفال

در دیوار های خارجی بایدفروش آجرنسوز دربجنورد به این نکته توجه کرد که ملاتی که

استفاده میشود حتما باید از فروش آجرلفتون در بجنوردملاتی استفاده شود که مرغوب باشد.


Log out of this account

Leave a Reply

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها

  آمار بازدید

  • 0
  • 138
  • 86
  • 208,852
  • 40,663